Voordat je een aanvraag doet bij het Naoberfonds, is het handig deze checklist door te lopen.
Wanneer je de gehele checklist langs bent gegaan en alle vragen met ‘ja’ hebt kunnen beantwoorden, kun je het aanvraagformulier invullen en indienen. Wanneer het gehele aanvraagformulier is ingevuld, wordt deze door het Naoberfonds ter beoordeling in behandeling genomen.

Stimuleert uw aanvraag de bewonersinzet en/of bewonersinitiatief?

JA/NEE

 

Is er voldoende draagvlak onder de bewoners van Beltrum voor dit project of activiteit?

JA/NEE

 

Heeft de aanvraag geen religieuze en of politieke achtergrond?

JA/NEE

 

Zijn er bij dit project of activiteit vrijwilligers betrokken ( geldt niet voor commerciële projecten)?

JA/NEE

 

Kunt u een begin- en een einddatum aangeven van het project of activiteit?

JA/NEE

 

Kunt u een gespecificeerde begroting toevoegen voor uw project/aanvraag. Daarin moet duidelijk zijn voor welk gedeelte u een financiële bijdrage van het Naoberfonds Beltrum vraagt.

JA/NEE

Kunt u aangeven welke andere partijen voor een financiële bijdrage zorgen?

JA/NEE

 

Op welke wijze zorgt u voor naamsvermelding van het Naoberfonds Beltrum bij de uitvoering van uw project of activiteit?

(Deze wordt gesteld in de aanmeldprocedure)

Is er al eerder een aanvraag door uw organisatie gehonoreerd door het Naoberfonds Beltrum? Zo ja, geef op het aanvraagformulier aan voor welk project of activitetit dat was en wanneer dit geweest is.

JA / NEE

 

Achteraf, binnen 2 maanden wordt van u verwacht dat u met een gespecificeerde financieel verslag aan kunt geven hoe u de bijdrage van het Naoberfonds heeft gebruikt. Bij het niet nakomen van de voorwaarden van de goedkeuring van wordt de bijdrage teruggevorderd.
Bij winst van het uitgevoerde project/activiteit wordt het gevraagde bedrag als lening gezien en zal deze (gedeeltelijk) terugbetaald moeten worden. Bij commerciële organisaties met een winstoogmerk wordt de bijdrage van het Naoberfonds Beltrum gezien als verstrekt risicovol kapitaal. Hiervoor zullen, bij goedkeuring specifieke afspraken worden gemaakt. Dit zal vastgelegd worden (na overleg) in de voorwaarden van de eventuele toekenning van het gevraagde bedrag.