Via onderstaand formulier kun je een aanvraag indienen bij Stichting Naoberfonds Beltrum. Vul het formulier a.u.b. zo volledig mogelijk in, zodat wij alle gegevens in één keer compleet hebben.
Vul je liever niet in via een digitaal formulier? Geen probleem; download dan de pdf op deze pagina, vul hem in en stuur hem naar:
Stichting Naoberfonds Beltrum
Heelweg 6, 7156 NJ Beltrum.

Aanvraag formulier
GEGEVENS AANVRAGER
GEGEVENS CONTACTPERSOON
AANVRAAG GEGEVENS
Bij winst van het uitgevoerde project/activiteit kan het gevraagde bedrag als een lening worden gezien en zal deze (gedeeltelijk) terugbetaald moeten worden. (Wanneer hiervan sprake is, zullen hierover aparte/aanvullende afspraken gemaakt worden.)
Dit formulier dient door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanvraag ondertekend te worden.
Meerkeuze
Meerkeuze