Onze tweede Naober is een feit!
Een Naober, zo noemen we een stichting of een vereniging die een financiële bijdrage doet aan het Naoberfonds Beltrum. De eerste aangesloten Naober is de Stichting Volksfeest Beltrum. Van deze stichting ontvangen we jaarlijks een financiële bijdrage die ten goede komt aan ons mooie dorp. Vandaag kunnen we jullie mededelen dat een tweede Naober het Naoberfonds heeft gevonden. En wel; Schietvereniging Nieuw Leven.
Na de sluiting van Spilman was het thuishonk van de schietvereniging noodgedwongen ook gesloten. Het ledenaantal van de vereniging liep al jaren terug en dat heeft het bestuur van de vereniging doen besluiten om de vereniging per 31 oktober 2021 op te heffen. Het overgebleven bedrag dat toen nog in kas zat is in overleg met alle leden geschonken aan het Naoberfonds in Beltrum. Voorzitter Theo Huinink heeft dit onlangs bekend gemaakt aan Paulien Boverhof.
We zijn dan ook enorm dankbaar met de bijdrage van €1.100,- en zullen ervoor zorgen dat deze bijdrage weer op een goede manier terugvloeit in de Beltrumse samenleving!
Om het Naoberfonds ook in de toekomst in stand te houden zijn dit soort donaties natuurlijk altijd van harte welkom!